Hallon och hallonodling

Se till att du får rätt sort!

Fusket i plantskolorna

Vi har jobbat med hallon under mer än 30 års tid och vill att du som kund inte ska bli besviken.

Under de sista åren försökte vi att omöjliggöra ihopblandning av våra sorter. Vi satte den gula etiketten på krukan, SAMT en häng- eller sticketikett i FÄRG tillsammans med varje planta som lämnar oss. Eftersom vi ibland kollade vad som såldes i plantskolorna vi besökte, vet vi att den utlovade plantan inte alltid stämde med den etikett som hängts på under resans gång. Mormorshallon ska ALLTID vara Mormorshallon, och inget annat!

T.ex. har plantskolorna i en följd av år - utan vår vetskap - sålt Risarp Dessert som Veten:"För den sorten känner folk till". Numera säljs diverse andra sorter från kontinenten som " Veten", vi har provat och funnit dålig vinterhärdighet och svag arom.

Läste du Lena Israelssons artikel i tidningen LAND för ett par år sedan, nummer 26-27 2003, om falska hallon. Vi vet inte hur mycket som är fusk i branschen men vi var angelägna om att visa att vi inte ville att någon skull bli besviken.

Vi har haft virusfria plantor, och gjorde ständigt urval i materialet av samtliga sorter för att få ner hallonskottsjukan på låg nivå. Friska plantor utan bekämpningsmedel. För att öka bärstorleken med bibehållen god smak.

I somliga sorter, t.ex Lloyd George (hallonens Rolls Royce), tog vi fram de tidigaste bärande. För att få fram bär redan vid midsommar bör plantan drivas något på våren. Sådana exemplar ger också skörd även som hösthallon.

Vårt motto var att alla som köpte våra hallonplantor skull vara nöjda och kunna njuta av hallon som smakar som hallon ska smaka! Vi ville bara erbjuda sorter som vi själva har godkänt och som vi tyckte var värda att odlas.
Herbert Arvidsson
Copyright © 2003-2024 Crucial Point AB