Hallon och hallonodling

Tips för bärodlare

Bärodlare som vill odla ekologiskt har mycket att vinna på vartannat-års-skörd. Då tar man bort alla skott nere vid marken, så att inga stubbar syns. Man använder slaghack eller grenkross. Bästa tiden är då skotten har lövat av, men aldrig under växtsäsongen.

Odlingen bör vara tre år gammal och fri från flerårigt ogräs. Hallonängern klarar inte av att vara utan bären ett helt år. Hallonskottsjukan kommer också att försvinna om växtmaterialet på marken blandas med jord och gödsel, det gör man genom grund harvning eller fräsning. Svampar i jord är alltid kraftigare än andra.

Två fält behövs, med avstånd från varandra. Hallonen blir billigare att odla då den tidsödande skottklippningen inte behövs.

Vill man ha bär varje år på samma ställe går det också bra, bekämpningen av hallonänger och hallonskottsjuka blir bara lite mer omständlig.

Jag har sett en variant av metoden, där togs skotten bort på varannan rad. Odlaren var nöjd med resultatet, trots att han med sin variant inte hade bra skydd mot hallonänger och hallonskottsjuka.

Vi hade en ca. 15 meter lång odling (mest sorten Meeker) den klipptes ner helt innan vintern. Vi tror att även små odlare har nytta av metoden.
Herbert Arvidsson
Copyright © 2003-2024 Crucial Point AB