Hallon och hallonodling

Odlingsråd

Börja med att välja friska, livskraftiga plantor i Plantskolan. Fråga efter krukodlade hallon i din plantskola, då de är mer livskraftiga än barrotade plantor som krukats in vid försäljning. Krukodlat kan planteras hela sommaren och ska inte klippas ned vid plantering.

Det finns många sorter att välja på. Om du väljer en av varje sort så befruktar hallonen varandra och bären blir större.

Du tjänar på att så eller plantera Tagetes så att jorden blir frisk till senare plantering av hallon.

Grävning förbereder jorden så att växten trivs och flerårigt ogräs plockas bort. Stallgödsel och kompost brukas in. Till hallon kan även löv, halm, barr, spån och kutter användas direkt. Bruka in en näve benmjöl eller mer i botten av planteringsgropen, för att rötterna ska stanna kvar bättre och skottsättning runt om minska. Den som bara använder organiskt material utan att bortföra löv, gräs, ogräs m.m. behöver efter kanske 10 år inte gödsla alls. Då uppstår det läge då en del svampsjukdomar försvinner, t.ex. mjöldagg på krusbär. Då kan du odla de gamla välsmakande sorterna igen. Glöm dock inte att hallon har stora krav på näring.

Minns du mormorshallon? Vi har de gamla goda hallonsorterna som är godast att äta solmogna direkt. Lloyd George, Mormorshallon, Splont Explorer med större och godare bär än Malling Exploit och många andra.


Förr gjorde man saft och sylt men numera är det vanligt att djupfrysa hallonen. Med socker bevaras aromen bättre. I vecko- och trädgårds-tidningar finns ofta hallonen med i de finaste recepten.Prova gärna Ingeborgs recept på hallonmarmelad och rårörda hallonsaft.

Marmelad
Bästa planteringstiden är under sommaren och hösten. Plantan hinner etablera för god tillväxt följande år. De skott som har burit skörd klipps ned vid roten. Uppväxande skott sparas till nästa års skörd. Kolla in mörkvioletta fläckar på skott, klipp gärna bort de skotten innan skörden börjar. De är angripna av en svamp, och klarar ändå inte vintern.

Inga växter med genomrotad, fast jordklump ska beskäras vid plantering. Vid köp av hallon så kontrollera att jordklumpen i krukan är genomrotad och fast. Skotten ska då inte beskäras vid plantering. Om de beskärs så skadas roten och det blir inga bär följande år. Däremot behandlas inkrukade växter som barrotade, d.v.s utan jord kring rötterna. Skotten måste då beskäras för att inte roten skall torka ut. Plantera i lucker jord. Vattna rikligt så att jorden sjunker in mellan rötterna.

Hallon populära igen

Hallonodlingen har ökat på senare år. Det kan dels bero på att vi har tillgång till svenskt, virusfritt material.
Fråga efter svenskt, så slipper du den besvärliga rotrötan. Smittan anses inte följa med från kontinenten, men ingen kan garantera att importerade växter är fria från smitta. ökningen kan också bero på medvetenhet om egen- och närproducerad mat med högt näringsinnehåll. Hallon fyller högt ställda krav på detta.

Och så är det så gott också! Trädgården ska inte bara vara en oas för avkoppling, för att se på och lukta på blommorna. Den ska vara till för att äta av också.

lloyd-allgold

Krukodling

Finns inte möjlighet att odla på friland, kan hallon som så många andra växter planteras i kärl. Lagom storlek på kärl är 10-12 liter med lufthål i botten. "Jorden" skall vara ljus, luftig torv med kompost av löv, halm, bark, tång och träflis. aska tillsättes ev. men i små mänger. Benmjöl kan tillsättas med 2-3 nävar. Tillsätt även sand och granulerad lera (näckroslera), 2-3 kg. Hallonen är kalkskyende. Glöm inte gödseln. Kogödsel i säck brukar ha dålig kvalitet, så slösa med den. Hönsgödsel är bra, men har högt fosfortal. Klumpen tas ur krukan över vintern,placera den gärna under en vintergrön buske och täck rotklumpen med löv och granris. Vid omplantering; dela med vass spade i fyra delar och sätt tillbaka en del i kärlet.

mormor2

Mykhorrziasvamp

Mykhorrziasvampen samarbetar med många kulturväxter på så sätt att den förökar den sammanlagda rotlängden på värdväxten. Båda drar fördel av sitt samarbete, vad gäller hallon så drar de nytta av svampen genom att de får bättre näringsupptag och skydd mot uttorkning i rötterna. Mykhorrziasvampen får du tag genom att räfsa upp lite förna (halvförmultnat barrmaterial) i en tät granskog .Nu har vi redan slutet av oktober -03. Jag har räfsat ihop lika mycket granbarr i säckar som jag har torvmull för nästa års odling. Granen är den mellaneuropeiska typen som barrar mycket. Hur har några års bortforsling av av barr påverkat granarna? När jag började var ca 5 granar sjuka av kådarinning, s.k. blödning. Nu är en gran, den mest angripna död. De andra är friska. Några granar har fällts för kontroll av röta. De har alla varit friska. Bortforling av barr har tydligen varit bra för tillväxten därför att regnvattnet har nått ner till rötterna och ej stannat kvar i lagret av barr. Ca 0,5 kg benmjöl, per gran och år, har strötts ut på den bara marken. Det ska bli intressant att se om några år hur det här försöket ska utfalla.

Öppet och luftigt.

Bären blir godare och bättre med solbelysning. Hellre än att toppa skotten, bind ut dem horisontellt utefter trådar eller på spaljé, t.ex. sorten Meeker. Med 1,5 m mellan plantorna är detta möjligt. Det finns sorter som inte behöver bindas.

Uppbindning

En bra metod för uppbindning av höga sorter kan du se här på min teckning. Passar för Mormorshallon, Meeker, Preussen m.fl. Och björnbär m.m.

Skiss

Hallonskottssjuka och hallonänger

Hallonänger, de små brungrå skalbaggarna (ca 2 mm) plockar du bort i blomknopparna, eller skakar ner i ett kärl. Plocka alla bär, även de som faller till marken. Då slipper du hallonmask i fortsättingen. Glesa ut så solen kommer in. Klipp nere vid marken. Kasta inte angripna bär. Om du vill bekämpa grundligt, du har glömt att "mota Olle i grind", kan du klippa ner allt vid eller under marken. Du får vänta ett år på skörden, men smittorna är borta - om du inte har sparat någon planta eller rad - och om grannen också är överens med dig. Hel nerklippning får bara göras efter bladfall på senhösten. Roten måste kunna andas. Metoden var vanlig förr, innan kemisk bekämpning började användas.

Odla hallon utan besprutning och handelsgödsel!

Gödsla med stallgödsel varje år, det finns i säck hos plantskolor och lant-männen m.fl. Hästgödsel är bra, för hallon trivs med skogsavfall, men då behövs även kväverik hönsgödsel.

Var noga med grävningen, vändningen av jorden, för att hålla efter ut-löpande rötter och därmed minska skottsättningen. Se till att beståndet hålls öppet och luftigt.

För ett bra resultat bör odlingen vara ekologisk. För råsaft nödvändig. För medicinskt bruk - hallon är rika på antioxidanter - är ekologisk odling nöd-vändig. Ekologisk odling innebär också att bären blir godare.

Lycka till med din hallonodling! Kom ihåg att grunden för att lyckas med odlingen är att välja rätt växtmaterial från början.
Titta gärna igenom våra frågor & svar.
Herbert
Copyright © 2003-2024 Crucial Point AB