Hallon och hallonodling

Älandsbro Asker

Älandsbro Asker
Planteras uteslutande på svåra odlingslokaler i mellersta och norra Sverige.
Välsmakande, odlas i lerjord. Odlingssäker och härdig. Lera, zon III-VII. Vårt material härstammar från Luleå, där den klarat 42 minusgrader. Virustestad på virologen - Alnarp, liksom våra övriga sorter.
Copyright © 2003-2024 Crucial Point AB